Hanabishi
 
Hanabishi

 
 
เตาปิ้งไร้ควัน / เตาย่าง
เตาปิ้ง แบบตั้งโต๊ะ
เคลื่อนย้ายง่าย สะดวก ไม่หนัก สะดวกในการพกพาไปในยามพักผ่อน ตะแกรงปิ้ง และชิ้นส่วนถอดประกอบได้ง่ายสะดวก สามารถทำความสะอาดได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีไฟแสดงสถานนะการทำงาน สามารถปรับระดับความร้อนได้ตามต้องการ ชุดควบคุมความร้อนด้วย THERMOSTAT จะตัดไฟทันที่เมื่อถึงระดับความร้อนที่ต้องการ

HSG - 305

HSG - 206

HBG - 1688
 
เตาปิ้ง แบบตั้งพื้น
เคลื่อนย้ายง่าย สะดวก ไม่หนัก สะดวกในการพกพาไปในยามพักผ่อน ตะแกรงปิ้ง และชิ้นส่วนถอดประกอบได้ง่ายสะดวก สามารถทำความสะอาดได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีไฟแสดงสถานนะการทำงาน สามารถปรับระดับความร้อนได้ตามต้องการ ชุดควบคุมความร้อนด้วย THERMOSTAT จะตัดไฟทันที่เมื่อถึงระดับความร้อนที่ต้องการ
 
เตาย่าง
รูปทรงทันสมัย เคลื่อนย้ายง่าย สะดวก เหมาะสำหรับทำอาหารทั้งภายในบ้าน หรือพกพายามไปพักผ่อนตามที่ต่างๆ ตัวเครื่องแข็งแรง ทนทาน ตัวเตาเคลือบ TEFLON ทำให้ล้างทำความสะอาดได้ง่าย ควบคุมความร้อนด้วยลูกบิด ปรับระดับความร้อนได้ตามต้องการ มั่นใจในความปลอดภัยในขณะใช้งาน ด้วยชุดควบคุมความร้อนด้วย THERMOSTAT จะตัดไฟทันที่เมื่อถึงระดับความร้อนที่ต้องการและป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
 
 
Footer